CASTELIJN LITIGATION

Castelijn Litigation is een boutique advocatenkantoor, gespecialiseerd in het adviseren en begeleiden van (vermogende) particulieren en ondernemers, die in conflict (dreigen te) komen met de Belastingdienst en/of andere toezichthouders (zoals AFM, ACM), of verzeild raken in fraude onderzoeken (zoals belastingfraude, faillissementsfraude, milieufraude en overige witteboordencriminaliteit als omkoping en corruptie). Castelijn Litigation adviseert zijn cliënten over hun rechtspositie met het oog op het voorkomen van deze conflicten. Lukt dit niet, dan schuwt Castelijn Litigation als specialist in procesvoering (litigation) de gang naar de rechter niet. Tenslotte treedt Castelijn Litigation ook op als ‘general counsel’.

test

CASTELIJN

Procestijger, troubleshooter en daar waar nodig troublemaker. Doortastend en vasthoudend in de aanpak. Scherp en “to the point” in zijn analyse. Strategisch en tactisch in de verdediging. Toegankelijk, duidelijk en recht door zee in de communicatie.

Mike Castelijn is lid van de Nederlandse Orde van Advocaten, de Nederlandse Vereniging voor Advocaten-belastingkundigen (NVAB) en de Nederlandse Vereniging voor Strafrecht Advocaten (NVSA). Daarnaast publiceert hij regelmatig in vakbladen en treedt hij ook op als docent. Tot mei 2003 is Mike Castelijn als advocaat-belastingkundige verbonden geweest aan Hertoghs advocaten-belastingkundigen te Breda. Nadien startte hij Castelijn Litigation. In het verleden heeft Mike Castelijn ook opgetreden als rechter-plaatsvervanger.

 


LITIGATION

Litigation betekent procesvoering. Toch kunt u niet voor alle procedures bij Castelijn Litigation terecht. Castelijn Litigation staat zijn cliënten bij op het terrein van het belastingrecht, bestuurlijke boeterecht, invorderingsrecht, fiscaal strafrecht, ondernemingsstrafrecht, ontnemingszaken en overige fraude, alsmede in civielrechtelijke (aansprakelijkstelling)procedures indien en voor zover deze verband houden met de hiervoor genoemde conflicten. Castelijn Litigation doet dan ook geen zogenoemde “seks, drugs en rock-en-rol” zaken. Tot slot wordt geen rechtsbijstand verleend op basis van gefinancierde rechtshulp.

s

DE 10 GEBODEN

10 GEBODEN VOOR CONFRONTATIE MET OPSPORINGSAMBTENAREN VAN FIOD, SIOD ETC.

  1. Ontvang de opsporingsambtenaren niet alleen, maar tenminste met één getuige.
  2. Vraag naar doel van het onderzoek, op welke strafbare feiten het onderzoek ziet, op wie het onderzoek is gericht en waarop de verdenkingen zijn gebaseerd.
  3. Wordt u als verdachte of als getuige aangemerkt?
  4. Als verdachte heeft u het recht om te zwijgen (zwijgrecht).
  5. Als getuige bent u ook niet verplicht om te antwoorden op vragen. Indien een getuige door te antwoorden zich zelf of directe familieleden zou kunnen belasten, heeft u het recht om niet te antwoorden (verschoningsrecht).
  6. Ga niet in op vragen. Als u wel antwoordt, beperk u tot feiten die u uit eigen waarneming of wetenschap bekend zijn. Zorg er voor dat uw verklaring onmiddellijk woordelijk en schriftelijk wordt vastgelegd.
  7. Werk niet vrijwillig mee aan inbeslagneming of doorzoeking. Verlang een schriftelijke vordering of bevel van de opsporingsambtenaren.
  8. Verzoek een redelijke termijn om aan de vordering of het bevel te kunnen voldoen.
  9. Maak kopieën van de in beslag genomen of verstrekte documenten en verzoek om een proces-verbaal van inbeslagneming.
  10. Raadpleeg onmiddellijk uw advocaat over uw rechten en plichten!